Tuesday, 18 October 2011

Minggu Teknik dan Vokasional 2010

Penganjur
  • Minggu Teknik dan Vokasional dianjurkan oleh gabungan panitia Kemahiran Hidup Bersepadu, Ekonomi Asas, Lukisan Kejuruteraan, MPV Katering & Penyajian, Reka Cipta, Perdagangan dan Prinsip Perakaunan.

Objektif
  • Program ini diadakan untuk menggalakkan pelajar menggunakan kemahiran serta pengetahuan teknik & vokasional dalam kuiz, uji minda & aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.          
 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah:
  • Ceramah Kepenggunaaan
  • Ceramah Kerjaya
  • Pameran Kepenggunaan
  • Pertandingan Memasak 'Iron Chef'
  • Uji Minda
  • Kuiz
  • Pertandingan Tangan Emas
  • Jualan Makanan